Karácsonyi bombahír: Három kerékpáros velodrom építését tervezi a kormány

2017. december 23. szombat
  |   Szerző: Szilasi László
Címkék:

 Óriási felháborodást kavart a kerékpárosok körében a nemgrégiben megjelent hír, mely a Millenáris Velodrom végleges elbontásáról szólt. A "Milli" helyén épül az új korcsolyázó központ, így a muzeális épület eltakarításával az utolsó reménysugár is megszűnni látszott egy működő hazai velodrom lehetőségére.

 

A Magyar Közlöny tegnap megjelent kiadása viszont bombahírt tartogatott, miszerint a kormány három velodrom építését is tervezi, ebből egy Budapesten, egy-egy pedig kelet- és nyugat-Magyarországon épülne fel. Persze láttunk már olyat, hogy a Közlönyben megjelenik valami, amiből aztán nem lesz semmi, de a mostani határozat sokkal inkább jól előkészített lépésnek tűnik a kormányzat részéről, semmint hirtelen "válaszként" a Millenáris elbontása miatt.

 

Alábbiakban a közlöny a velodromokra vonatkozó részeit olvashatjátok, melyből kiderül, hogy a budapesti "nagy pálya" az olimpiai helyszínnek tervezett csepeli területen kapna helyet, míg két kisebb, edzőpálya épülhet az ország két regionális szempontból perspektívikus városában, melyek tervezésébe szorosan bevonja a kormány a Magyar Kerékpársport Szövetséget is, így szakszerű, a sportág érdekeit célzó beruházások valósulhatnak meg.

 A Kormány 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozata a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli
beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

 

A Kormány:


1. egyetért azzal, hogy a  Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, a  Duna folyam – Rákóczi híd – Soroksári út – Helsinki út – Csepeli átjáró – Gubacsi híd – Budapest belterület 209928 helyrajzi számú – Budapest belterület 209951/5 helyrajzi számú – Budapest belterület 209951/6 helyrajzi számú – Budapest belterület 209960/2 helyrajzi számú – Budapest belterület 209961/8 helyrajzi számú – Budapest belterület 209967 helyrajzi számú – Budapest
belterület 209976 helyrajzi számú – Budapest belterület 209980 helyrajzi számú – Budapest belterület 209979 helyrajzi számú – Weiss Manfréd út – Budapest belterület 210020/1 helyrajzi számú ingatlanok által határolt területen tervezett kollégiumi, sport, rekreációs és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló komplex városfejlesztés összehangolt előkészítése szükséges a  Kormány részére bemutatott tartalommal, és támogatja annak ütemezett megvalósítását;

 

2. egyetért
a) a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 2. pont a) alpontja szerinti Budapesti Xtrém Szabadidő
Park,
b) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerinti Dunai Evezős Központ,
c) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2.  pont c) és d)  alpontja szerinti Budapesti Atlétikai Stadion,
szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az  ezek összeköttetését biztosító
gyalogos és kerékpáros hidak,
d) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont f) alpontja szerinti új Budapesti Velodrom

 

 

A Kormány 2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozata a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


A Kormány
1. egyetért a  Magyar Kerékpáros Szövetség Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Programjának előkészítésével (a  továbbiakban: Program), melynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok kerülnek megépítésre
Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon;

 

2. a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere és a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával; 35784 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 223. szám

3. a Programmal összefüggően, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
a) 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megvalósíthatósági tanulmány készítésére 45 000 000 forint,
b) 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hatástanulmány készítésére 25 000 000 forint,
c) 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költség- és időkalkuláció készítésére 10 000 000 forint,
d) 2. § (2) bekezdés f) pontja szerinti helyszínvizsgálat lefolytatására 20 000 000 forint
forrást biztosít a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban:
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. június 30-ig kell megvalósítani;

 

4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  3.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  Kvtv. 20.  § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva egyszeri jelleggel csoportosítson át a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alap javára történő visszafizetési kötelezettséggel – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 100 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 1. A  16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára;

Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

A visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter


Határidő: a 6. pont szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül 5. egyetért azzal, hogy a  3.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. június 30-ig valósítsa meg a  kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával, ezért felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a Magyar Kerékpáros Szövetséggel a Program előkészítésére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal

 

6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos bevonásával


a) készítsen jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a  felhasznált forrás összegéről;


Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. július 30.

 

b) a hatástanulmányok és helyszínvizsgálatok ismeretében készítsen előterjesztést a  Kormány részére a kerékpáros edzőcsarnokok megvalósításáról, a helyszínek pontos megjelöléséről, valamint az engedélyes és kiviteli tervek forrásigényéről, ütemezéséről és a felelősök bemutatásáról.


Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. augusztus 31.