Pannonhalma Prológ

2019. május 11. szombat
Magyar / Országúti

 Pannonhalma Prológ

Nevezés itt: www.stelvioproject.hu/ 

 

1. A lebonyolítás rendszere:
1.1. A rendezvény lebonyolítását a Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub Egyesület végzi, amelyek a társadalmi
szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő egyesület.
1.2. A 4. Pannonhalma Prológ egyenkénti indításos időfutamként kerül lebonyolításra.
1.3. A verseny kisebb részben közforgalom által lezárt, nagyobb részt forgalommal érintett közúton kerül
megrendezésre, az országúti 15km és a mountain bike pálya hossza kb. 15-20 km lesz, a pontos
távolságadatokat és szintadatokat később tesszük közzé.
1.4. A kategóriának megfelelő pályarajzot és abban feltüntetett közlekedési szabályokat valamennyi versenyző a
nevezéssel egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.5. A verseny közúttal érintett és a sávok között le nem választott szakaszain a versenyzők a közlekedési
szabályok szerint kötelesek haladni. A versenyből történő kizárást vonja maga után, ha valaki szándékosan
áthágja a kanyarodás biztonsága érdekében kiépítésre kerülő biztonsági sávokat, vagy más módon veszélyezteti
a versenyben részt vevő társai testi épségét.
 
2.) A lebonyolítás időrendje, kategóriák:
2.1. A verseny 10:00 és 14:00 közötti indítási időpontok szerint kerül lebonyolításra zömében percenkénti
indítással félpercenkénti sűrítésekkel.
2.2. A versenyre országúti, mountain bike és fixi/ss kategóriákban lehet nevezni, az egyes kategóriák számára
külön pálya kerül meghatározásra, amelyek között átfedés is van.
2.3. Az országúti és mountain bike nevezési kategóriák korcsoport besorolása ebben az évben eltér az AKESZ
által meghatározott korcsoport besorolástól és - a korábbi nevezési tapasztalatokat elemezve – összesen 27
korcsoportban fogadunk el nevezést.


3.) Résztvevők/korcsoportok: 
3.1. Azok a 14. életévüket betöltött női és férfi nevezők, akik a versenykiírásban meghatározottak szerint a
nevezési díjat befizették és aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták! 18 év alatti személy
kizárólag szülői engedéllyel indulhat a versenyen! A szülői hozzájáruló nyilatkozatot ki kell tölteni és a helyszínen
a rajtszám átvételekor leadni.

 

NŐI ORSZÁGÚTI
1. kategória 14-16 / 2004-2002
2. kategória 17-22 / 2001-1996
3. kategória 23-29 / 1995-1989
4. kategória 30-39 / 1988-1979
5. kategória 40-49 / 1978-1969
6. kategória 50- / 1968-

 

FÉRFI ORSZÁGÚTI
1. kategória 14-16 / 2005-2003
2. kategória 17-22 / 2002-1997
3. kategória 23-29 / 1996-1990
4. kategória 30-39 / 1989-1980
5. kategória 40-49 / 1979-1970
6. kategória 50-59 / 1969-1960
7. kategória 60- / 1960-


NŐI FIXI/SS
- 14- / 2005-


FÉRFI FIXI/SS
- 14- / 2005-

 

NŐI MTB
1. kategória 14-16 / 2005-2003
2. kategória 17-22 / 2002-1997
3. kategória 23-35 / 1996-1984
4. kategória 36-49 / 1983-1970
5. kategória 50- / 1969-


FÉRFI MTB
1. kategória 14-16 / 2005-2003
2. kategória 17-22 / 2002-1997
3. kategória 23-29 / 1996-1990
4. kategória 30-39 / 1989-1980
5. kategória 40-49 / 1979-1970
6. kategória 50-59 / 1969-1960
7. kategória 60- / 1960-
 
4.) A nevezés díja és szabályai:
4.1. A versenyünkre erősen javasoljuk az előzetes nevezés alapján történő részvételt! A verseny helyszínén csak
abban az esetben tudunk nevezést elfogadni, amennyiben nem telik fel az összesen rendelkezésre álló időpont.
4.2. A verseny teljes időtartama alatt valamennyi kategóriában összesen induló nevezését tudjuk elfogadni. A
nevezés során figyelembe vesszük az igényelt rajtidőpontokat, és azok kiosztására a kategóriáktól függetlenül
kerül sor. 14:00 órakor indul az utolsó versenyző. Ezt követően semmilyen indokkal nem indulhat senki. A rajtot
szigorúan lezárjuk!
4.3. A rendezvényünkre nevezni elsősorban elektronikusan weboldalunkon keresztül lehet. A versenyre
személyesen két helyen lehet nevezni: egyrészt Pannonhalma város Tourinform irodájában (Pannonhalma,
Váralja u. 3., telefon: 96/960-072, nyitvatartási idő: hétfő 8-12, kedd-csütörtök 8-16, péntek és szombat: 8-14),
másrészt Győrben a Stelvio kerékpárüzletben (Győr, Bem tér Zrínyi utca felőli oldala, nyitvatartási idő: hétfő-
péntek 10-18, szombat 9-13 ).
4.4. A nevezési díjak sávosan kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint. A nevezési díj összegét az átutalás,
befizetés napja szerint kell a fentiek szerint megállapítani.
 
 április 13-ig 4.500 Ft
 április 14 és május 5 között 5.000 Ft
 május 5 után 5.500 Ft
 a helyszínen 6.000 Ft


Nyugat Takarék
Pannonhalmi Kerékpáros SK
59300247-11031693
Közlemény: Név, születési év, kategória

 

5.) Lebonyolítási szabályok:
5.1. A rajtcsomagok átvételére a versenyek napját megelőző napokban a Tourinform irodában, a verseny
napján a rendezvény helyszínen kijelölt Prológ ponton lehet sort keríteni, a helyszínen a rajtcsomagok átvétele
folyamatos lesz.
5.2. A versenyre nevezők és kísérőik kötelesek tiszteletben tartani a verseny szervezői által alkalmazott
közlekedési korlátozásokat, így különösen figyelembe venni a verseny helyszínét érintő parkolással kapcsolatos
előírásokat, tekintettel arra, hogy a verseny helyszínéhez közeli parkolási terület kerül kijelölésre, valamint a
parkolási lehetőségekről külön tájékoztatást adnak a szervezők.
5.3. A rajtoltatásra a verseny szervezői által a verseny helyszínen kihelyezett hivatalos időmérő figyelembe
vételével kerül sor. A rajtoltatás a rajtlista sorrendjében történik, amennyiben saját hibájából a versenyző később
áll rajthoz, úgy indulási idejének a rajtlista szerinti idejét vesszük figyelembe. A verseny során a rajtoltatás
felügyeletét ellátó megbízott rajtbíró fogja megítélni a versenyzők által felvetett futamot érintő bármilyen
reklamációit, amelyekről azonnali döntést hoz.
5.4. A versenyző köteles a kiadott rajtidőpontot 3 perccel megelőzően menetkész állapotban az indítási terület
közelében tartózkodni.
5.5. A versenyzők a rajtcsomagban két rajtszámot kapnak: egyet a kerékpár elejére, egy másikat a mezre. A
rajtszámokat a versenyzők kötelesek megfelelően felerősíteni. A kerékpár rajtszám felhelyezése alól mentességet

élveznek az alacsony fejcsővel készített időfutam kerékpárok, amelyeken ez fizikailag nem lehetséges, a
versenyző a mezre erősíthető rajtszámot azonban köteles ilyen esetben is a mezén elhelyezni! A versenyzők a
rajtcsomag mellé a rajtszámukat is tartalmazó karszalagot kapnak, amely jogosít az ebéd, esetleges egyéb
támogatói felajánlások igénybe vételére, valamint ezzel igazolja majd magát a nyereménykerékpár szerencsés
nyertese.
5.6. Az időfutamon megengedett triatlon kormány és könyöklő, valamint telikerék használata. A részvétel feltétele,
hogy a kerékpár alapvető technikai paramétereiben feleljen meg az egyes kategóriáknak, így például a trekking
jellegű kerékpárral indulók az országúti kategóriába kerülnek besorolásra, vagy a fatbike-kal érkezők a mountain
bike kategóriába. Speciális kerékpárokkal való részvételre (ebike, tandem, rekumbens…) csak versenyen kívül,
de kötelezően rajtszámmal van lehetőség. A cyclocross kerékpárral érkezők indulhatnak országúton és az MTB
pályán is, de az utóbbin csak értékelés nélkül. Az országúti pályán MTB kerékpárral indulók eredménye
bekerül az országúti eredmények közé.
5.7. Szigorúan tilos a kerékpáros utánfutó, gyerekülés, túratáska, törékeny kulacs használata a verseny során.
5.8. A versenybíróság eltiltja a versenyen történő indulástól azt, aki nyilvánvaló ittas, vagy bódult állapotban,
illetőleg kemény héjú fejvédő hiányában kíván részt venni a futamon. Szintén eltiltást von maga után, aki megsérti
verseny közben a fair play szabályait.
5.9. A mountain bike pálya egy rövid szakasza szigorúan védett természetvédelmi területet érint. Az előre
megadott időpontok kivételével az útvonalat bejárni csak az említett rész kihagyásával lehetséges. Aki ezt
megsérti, annak a nevezését a rajtlistából töröljük és a nevezési díját maradéktalanul visszatérítjük. Friss
információk a weboldalon.


6.) Díjazás:
6.1. A verseny során az egyes kategóriák I-II-III. helyezettjei kerülnek díjazásra, akik érmet kapnak.
6.2. Az eredményhirdetésre az utolsó versenyző beérkezését követően kerül sor, ennek tervezett kezdete 15:00.
 
7.) A résztvevők hozzájárulásai és kötelezettségei:
7.1. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg igazoltan elfogadják a verseny jelen szabályzatát.
7.2. A versenyen részt vevők saját felelősségükre, a verseny szabályzatának ismeretében vesznek részt a
rendezvényen versenyzésre alkalmas egészségi állapotban és versenyzés céljából megfelelő műszaki állapotú
kerékpárral.
7.3. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg tudomásul veszik és elfogadják, hogy a verseny szervezői a
nap történéseit dokumentálni szeretnék, így róluk személyes képmás és hangfelvétel készülhet annak esetleges
felhasználása és nyilvánosságra hozatala mellett.
7.4. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg hozzájárulnak, hogy a nevezési lapon szereplő adataikat a
rendező nyilvántartsa, saját rendezvényszervezéssel kapcsolatos promóciós céljaira használhatja azzal, hogy
azokat harmadik félnek nem adja át.
7.5. A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyeken saját felelősségére vesz részt, és kötelezően betartja a
KRESZ szabályozásait, követi a rendőrség vagy a biztosítást végző egyéb szervek és személyek utasításait.

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a
kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy:
A Pannonhalma Prológ Részvételi szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja, továbbá a
versenyszabályzat Indulókra vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi.


A versenykiírás változtatásának minden jogát fenntartjuk.


Eredményes felkészülést és sikeres részvételt kívánunk:

Pannonhalma Stelvio ProjectFrancia Alpok 2017. Francia Alpok 2017.
Távolság: 980 km
Szintkülönbség: 11000 m
Nehézségi fok: 8
Albán-Anzix 2017.
Távolság: 999 km
Szintkülönbség: 12000 m
Nehézségi fok: 8
Alpok kommandó 2016.
Távolság: 590 km
Szintkülönbség: 7200 m
Nehézségi fok: 8


Velo.hu bringamagazin.
Biciklis hírek, tesztek, felszerelések, túrák és apróhirdetések