V4 – Pannonhalma Prológ

2017. április 22. szombat
Magyar / Országúti

VERSENYKIÍRÁS

 

V4 Pannonhalma prológ

 

1. A lebonyolítás rendszere

1.1. A rendezvény lebonyolítását a Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub Egyesület végzi, amelyek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő egyesület.
1.2. A III. Pannonhalma Prológ egyenkénti indításos időfutamként kerül lebonyolításra.
1.3. A verseny kisebb részben közforgalom által lezárt, nagyobb részt forgalommal érintett közúton kerül megrendezésre, az országúti és mountain bike pályák hossza kb. 15-20 km lesz, a pontos távolságadatokat és szintadatokat később tesszük közzé.
1.4. A kategóriának megfelelő pályarajzot és abban feltüntetett közlekedési szabályokat valamennyi versenyző a nevezéssel egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.5. A verseny közúttal érintett és a sávok között le nem választott szakaszain a versenyzők a közlekedési szabályok szerint kötelesek haladni. A versenyből történő kizárást vonja maga után, ha valaki szándékosan áthágja a fordítóknál, illetve kanyarodás biztonsága érdekében kiépítésre kerülő biztonsági sávokat, vagy más módon veszélyezteti a versenyben részt vevő társai testi épségét.

 

2.) A lebonyolítás időrendje, kategóriák

2.1. A verseny 9.30 és 13.00 közötti indítási időpontok szerint kerül lebonyolításra zömében percenkénti indítással félpercenkénti sűrítésekkel.
2.2. A versenyre országúti és mountain bike kategóriákban lehet nevezni, az egyes kategóriák számára külön pálya kerül meghatározásra, amelyek között átfedés is van.
2.3. Az országúti és mountain bike nevezési kategóriák korcsoport besorolása ebben az évben eltér az AKESZ által meghatározott korcsoportbesorolástól és - a korábbi nevezési tapasztalatokat elemezve - összesen 18 korcsoporban fogadunk el nevezést. Ezek az alábbiak:

 

FÉRFI ORSZÁGÚTI
1. kategória /FOUTI1 - 21 év alatt /1996-
2. kategória /FOUTI2 - 22-29. év /1988-1995
3. kategória /FOUTI3 - 30-39 év /1978-1987
4. kategória /FOUTI4 - 40-49 év /1968-1977
5. kategóira /FOUTI5 - 50-59 év /1958-1967
6. kategória /FOUTI6 - 60 év felett /-1957


FÉRFI MOUNTAIN BIKE
1. kategória /FMTB1 - 21 év alatt /1996-
2. kategória /FMTB2 - 22-29. év /1988-1995
3. kategória /FMTB3 - 30-39 év /1978-1987
4. kategória /FMTB4 - 40-49 év /1968-1977
5. kategóira /FMTB5 - 50 év felett /-1967


NŐI ORSZÁGÚTI
1. kategórai /NOUTI1 - 23 év alatt /1994-
2. kategória /NOUTI2 - 24-35 év /1982-1993
3. kategória /NOUTI3 - 36-45 év /1972-1981
4. kategória /NOUTI4 - 45 év felett /-1972

 

NŐI MOUNTAIN BIKE
1. kategórai /NMTB1 - 23 év alatt /1994-
2. kategória /NMTB2 - 24-35 év /1982-1993
3. kategória /NMTB3 - 36 év felett /-1981

 

3.) A nevezés díja és szabályai

3.1. A versenyünkre erősen javasoljuk az előzetes nevezés alapján történő részvételt! A verseny helyszínén csak abban az esetben tudunk nevezést elfogadni, amennyiben nem telik fel az összesen rendelkezésre álló időpont.
3.2. A verseny teljes időtartama alatt valamennyi kategóriában összesen 275 induló nevezését tudjuk elfogadni. A nevezés során figyelembe vesszük az igényelt rajtidőpontokat, és azok kiosztására a kategóriáktól függetlenül kerül sor.
3.3. A rendezvényünkre nevezni elsősorban elektronikusan weboldalunkon keresztül lehet. A versenyre személyesen két helyen lehet nevezni: egyrészt Pannonhalma város Tourinform irodájában (Pannonhalma, Váralja u. 3., telefon: 96/960-072, nyitva tartási idő: hétfő 8-12, kedd-csütörök 8-16, péntek és szombat: 8-14), másrészt Győrben a Stelvio kerékpárüzletben (Győr, Bem tér Zrínyi utca felőli oldala).
3.5. A nevezési díjak sávosan kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint. A nevezési díj összegét az átutalás, befizetés napja szerint kell a fentiek szerint megállapítani.

 

  • március 31. 4500 Ft
  • április 1. és 15. között 5000 Ft
  • április 16. után 5500 Ft
  • a helyszínen 6000 Ft

4.) Lebonyolítási szabályok

4.1. A rajtcsomagok átvételére a verseny napját megelőző napokban a Tourinform irodában, a verseny napján a rendezvény helyszínen kijelölt 2 db - rajtszámok szerint megosztott - Prológ Pontokon lehet sort keríteni, a helyszínen a rajtcsomagok átvétele folyamatos lesz.
4.2. A versenyre nevezők és kísérőik kötelesek tiszteletben tartani a verseny szervezői által eszközölt közlekedési korlátozásokat, így különösen figyelembe venni a verseny helyszínét érintő parkolással kapcsolatos előírásokat, tekintettel arra, hogy a verseny helyszínéhez közeli parkolási terület kerül kijelölésre, valamint a parkolási lehetőségekről külön tájékoztatást adnak a szervezők.
4.3. A rajtoltatásra a verseny szervezői által a verseny helyszínen kihelyezett hivatalos időmérő figyelembe vételével kerül sor. A rajtoltatás a rajtlista sorrendjében történik, aemnnyiben saját hibájából a versenyző később áll rajthoz, úgy indulási idejének a rajtlista szerinti idejét vesszük figyelembe. A verseny során a rajtoltatás felügyeletét ellátó megbízott rajtbíró fogja megítélni a versenyzők által felvetett futamot érintő bármilyen reklamációit, amelyekről azonnali döntést hoz.
4.4. A versenyző köteles a kiadott rajtidőpontot 3 perccel megelőzően menetkész állapotban az indítási terület közelében tartózkodni.
4.5. A versenyzők a rajtcsomagban két rajtszámot kapnak: egyet a kerékpár elejére, egy másikat a mezre. A rajtszámokat a versenyzők kötelesek megfelelően felerősíteni. A kerékpár rajtszám felhelyezése alól mentességet élveznek az alacsony fejcsővel készített időfutam kerékpárok, amelyeken ez fizikailag nem lehetséges, a versenyző a mezre erősíthető rajtszámot azonban köteles ilyen esetben is a mezén elhelyezni! A versenyzők a rajtcsomag mellé a rajtszámukat is tartalmazó karszalagot kapnak, amely jogosít az ebéd, esetleges egyéb támogatói felajánlások igénybe vételére, valamint ezzel igazolja majd magát a nyereménykerékpár szerencsés nyertese.
4.6. Az időfutamon megengedett triatlon kormány és könyöklő, valamint telikerék használata. A részvétel feltétele, hogy a kerékpár alapvető technikai paramétereiben feleljen meg az egyes kategóriáknak megfelelő kategóriáknak, így például a trekking jellegű kerékpárral indulók az országúti kategóriába kerülnek besorolásra, vagy a fatbike-kal érkezők a mountain bike kategóriába. Speciális kerékpárokkal való részvételre csak versenyen kívül van lehetőség.
4.7. Szigorúan tilos a kerékpáros utánfutó, gyerekülés, túratáska, törékeny kulacs használata a verseny során.
4.8. A versenybíróság eltiltja a versenyen történő indulástól azt, aki nyilvánvaló ittas, vagy bódult állapotban, illetőleg kemény héjú fejvédő hiányában kíván részt venni a futamon. Szintén eltiltást von maga után, aki megsérti verseny közben a fair play szabályait.


5.) Díjazás

5.1. A verseny során az egyes kategóriák I-II-III. helyezettjei kerülnek díjazásra, akik érmet - és esetlegesen egyéb támogatói felajánlásokból származó ajándékokat és virágot - kapnak. Külön tárgyi díjazásra kerül nemenként a kategóriáktól függetlenül legjobb időt elérő versenyző mind országúti, mind pedig mountain bike kategóriában.
5.2. Az eredményhirdetésre az utolsó versenyző beérkezését követően kerül sor, ennek tervezett kezdete 14.15 óra. Az eredményhirdetés éremosztására a V4 Kerékpárverseny meghívott díszvendégei: Bodrogi László és Nico Mattan urak közreműködésével fog sor kerülni.

 

6.) A nyereménysorsolás speciális szabályai

6.1. A versenyen való részvétel automatikusan a fődíj kisorsolására jogosít, a szokásoknak megfelelően egy kerékpárt fogunk a nevezettek között kisorsolni. 2017-ben a nyereménysorsolás díja egy új Lapierre FDJ festésű kerékpár lesz, idén csak a kerékpár lesz a nyereménysorsolás tárgya.
6.2. A nyeremények átvételére csak a sorsoláskor személyesen van lehetőség a rajtszámmal feliratozott karszalag bemutatásával. A nyeremény sorsoláson való részvételnek nem előfeltétele a verseny teljesítése!
6.3. A fődíj kisorsolására a rendezvény eredményhirdetését közvetlenül követően kerül sor! Amennyiben a fődíj kisorsolt nyertese nem jelentkezik a rajtszámot tartalmazó karszalag bemutatásával a nyereményért, úgy a sorsolás vezetője 2 perc elteltével újra szólítja. Amennyiben a nyertes másodjára sem jelentkezik a nyereményért a sorsolás vezetője új sorsolást végeztet, ezt mindaddig játszuk amíg a kerékpár nem találja meg szerencsés gazdáját.

 

7.) A részt vevők hozzájárulásai és kötelezettségei

7.1. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg igazoltan elfogadják a verseny jelen szabályzatát.
7.2. A versenyen részt vevők saját felelősségükre, a verseny szabályzatának ismeretében vesznek részt a rendezvényen versenyzésre alkalmas egészségi állapotban és versenyzés céljából megfelelő műszaki állapotú kerékpárral.
7.3. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg tudomásul veszik és elfogadják, hogy a verseny szervezői a nap történéseit dokumentálni szeretnék, így róluk személyes képmás és hangfelvétel készülhet annak esetleges felhasználása és nyilvánosságra hozatala mellett.
7.4. A versenyre nevezők a nevezéssel egyidejűleg hozzájárulnak, hogy a nevezési lapon szereplő adataikat a rendező nyilvántartsa, saját rendezvényszervezéssel kapcsolatos promóciós céljaira használhatja azzal, hogy azokat harmadik félnek nem adja át.
7.5. A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyeken saját felelősségére vesz részt, és kötelezően betartja a KRESZ szabályozásait, követi a rendőrség vagy a biztosítást végző egyéb szervek és személyek utasításait.

 

A versenykiírás módosításának jogát és lehetőségét a szervezők fenntartják, ha a kiírás módosítása előtt nevező versenyző ennek hatására nevezését visszavonná, a nevezési díjat részére teljes körűen visszatérítjük!

 Francia Alpok 2017. Francia Alpok 2017.
Távolság: 980 km
Szintkülönbség: 11000 m
Nehézségi fok: 8
Albán-Anzix 2017.
Távolság: 999 km
Szintkülönbség: 12000 m
Nehézségi fok: 8
Alpok kommandó 2016.
Távolság: 590 km
Szintkülönbség: 7200 m
Nehézségi fok: 8


Velo.hu bringamagazin.
Biciklis hírek, tesztek, felszerelések, túrák és apróhirdetések